Miljö & Hållbarhet


LMS Bele AB prioriterar miljö- och kvalitetsarbete som en viktig förutsättning för en hållbar utveckling. Verksamheten är ISO-Certifierade enligt standarderna 9001- Kvalitet och 14001-Miljö. Arbetet bygger på ständiga förbättringar och målsättningar inom kvalitet och miljö, där helhetssynen betonas. Vi tillhandahåller produkter, förpackningar och tjänster som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

I vår verksamhet har vi ett helhetstänk som baserar sig på våra produkter och tjänsters totala livscykel från råvara via framställning till användning och återvinning. Genom att använda våra produkter och tjänster förlängs livslängden på konsumtionsprodukter såsom till exempel möbler, bilsäten, inventarier och inredning och vi håller oss ständigt uppdaterade och öppna för förbättringsmöjligheter.

Vid inköp, val av råvaror, transporter och produktutveckling har vi konkreta mål hur vi ska minska påverkan på miljön och förbrukningen av råvaror och energi.

Samtliga medarbetare är delaktiga i vårt ledningssystem för miljö och kvalitet. Vi visar öppenhet och informerar om företagets miljöpåverkan och miljöarbete.

LMS Bele AB följer miljölagstiftningen och och är ISO-Certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015 sedan januari 2020.

Västra Frölunda 2020-02-17

certifikatsstämpel ISO 9001Certifieringsstämpel ISO 14001